Om oss

Opplæringskontoret har bred erfaring med fagopplæring, og vi følger opp lærlingene gjennom hele læretiden.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for enkeltbedrifter, kommunene, fylkeskommunen og statlige virksomheter. Sammen har medlemsbedriftene påtatt seg opplæringsansvaret, mens opplaæringskontoret tar seg av det administrative. Lærlingene kan få hele opplæringen hos en av medlemsbedriftene eller perioder av opplæringen hos flere medlemmer. Opplæringskontoret har bred erfaring med fagopplæring, og vi følger opp lærlingene gjennom hele læretiden. Både ved besøk på lærebedriftene og med felles samlinger for lærlingene. Ønsker du opplysninger om fag og fagutdanning kan du kontakte opplæringskontoret for nærmere informasjon.

Veien fram

De fleste fag følger hovedmodellen med to år på skole og to år i bedrift. Innholdet i læretiden bestemmes av egne læreplaner for hvert fag. Du vil også ha en egen opplæringsbok som hjelp i din opplæring. Sammen med en veileder på arbeidsplassen skal du planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid på bakgrunn av målene i læreplanen.
Læretiden avsluttes med en fagprøve der dine praktiske ferdigheter prøves. Etter bestått fagprøve utsteder Yrkesopplæringsnemnda et fagbrev som bevis på dine kunnskaper.

Nyttige opplysninger

  • Lønn – lærlinger ansatt gjennom opplæringskontoret for utbetalt lønn etter kommunale tariffer.
  • Ansettelse – lærlingene får ikke automatisk tilbud om fast ansettelse etter endt utdanning. De fleste virksomheter bruker likevel læretiden til å vurdere om de ønsker å beholde lærlingen som fagarbeider. Dette avhenger mye av lærlingene selv. Viktige stikkord i vurderingen er pålitelighet og faglig dyktighet.
  • Lån- og stipend – lærlinger kan få lån og stipend i Lånekassen på lik linje med øvrige elever og studenter. Søknad til lånekassen gjøres digitalt på

www.lanekassen.no