Utplassering i Europa

Steder det er mulig å reise til:

Hele EU- området er vårt nedslagsfelt men vi har gjennom årene sendt lærlinger til følgende land.:

 • Irland (4 uker eller 13 uker)
 • Tyskland (4 uker eller 13 uker)
 • Spania (13 uker)
 • Italia (13 uker)
 • Malta (13 uker)
 • Kreta (13 uker)
 • Danmark

Krav for å kunne delta:

 • Lærekontrakt hos oss
 • Bestått alle fag fra skolen
 • Gode tilbakemeldinger fra arbeidsplassen
 • Lite fravær
 • Selvstendighet
 • Nysgjerrighet
 • At arbeidsgiver godkjenner at du reiser
 • At du har tenkt grundig gjennom der å være borte fra Norge så lenge

Informasjon om utplassering gjennom Erasmus+ 

  Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold har gjennom mange år samarbeidet tett med Vestfold fylkeskommune om utplassering av lærlinger i Europa gjennom Erasmus+ programmet.

  Vi har gode erfaringer med dette, og opplever at lærlinger som får erfaring i arbeidsfeltet sitt fra andre land har en ekstra ballast med seg videre inn i arbeidslivet.

  De aller fleste som har vært med på utveksling er enige om at de ikke ville vært det foruten.

  Vi sender normalt ut lærlinger som er inn i sitt andre år som lærling. Avreisetidspunkt er vanligvis i januar, hvorpå man kommer hjem i forkant av fagprøven.

  Informasjon om søknad kommer på vår facebookside i løpet av våren/ forsommeren. Søknadsfrist er vanligvis 1. september hos oss og 1. oktober hos fylkeskommunen. Søknad sendes til: [email protected]

  For ordens skyld kan det nevnes at alle våre lærlinger SKAL søke hos oss før de kan søke fylkeskommunen.

  Ytterligere informasjon; kontakt Knut Ole Myrberg på e-post eller telefon 99022305

   

  Træleborgodden 10

  3112 Tønsberg

  Tlf: 33316890

  E-post: [email protected]