Dataelektronikerfaget

Dataelektronikerfaget
For å bli lærling i dataelektronikerfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS
Dataelektronikerfaget

Dataelektroniker
En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Vanlige oppgaver for en dataelektroniker kan være:

  • installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer
  • bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data
  • opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer
  • arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk
  • rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse utstyret/systemene til kundens behov
  • å utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring

Personlige egenskaper
En dataelektroniker bør være interessert i utvikling og ny teknologi. Du må ha gode holdninger angående personvern og etikk.
Du skal kunne ta initiativ, arbeide effektivt, og utvise god vurderingsevne. Du bør være serviceinnstilt og kunne lytte til kundens ønsker og behov.