Gjenvinningsfaget

Gjenvinningsfaget

For å bli lærling i gjenvinningsfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;
Gjenvinningsfaget

Gjenvinningsoperatør:
Som gjenvinningsoperatør er det din oppgave å håndtere avfall, med fokus på miljøvennlige og økonomiske arbeidsmetoder.

Vanlige oppgaver for en gjenvinningsoperatør kan være:

  • motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling
  • anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet
  • betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall
  • utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr
  • klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget

Personlige egenskaper:
Du bør være miljøbevisst, teknisk interessert og serviceorientert, og du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig.