Kontor- og administrasjonsfaget

Vil du arbeide i et av landets største arbeidsplasser?

Du skal kunne utføre mange og varierte oppgaver og arbeidet vil i stor grad preges av bedriftens mål.
Du må derfor ha gode ferdigheter i kontoradministrasjon, arkivarbeid, kommunikasjon, språk og kunne bruke IT verktøy.
Du skal kunne yte god service og gi god kundebehandling og kunne utføre enkelt regnskap- og økonomiarbeid.
Læreplanen i faget, som opplæringen foregår etter, består av flere moduler som vanligvis gjennomføres ved en bedrift.
Kontorfaget kvalifiserer for kontorarbeid i små og store bedrifter eller i offentlig forvalting.